Լուծումներ...

Հետազոտությունների և զարգացման բաժին

Հետազոտությունների և զարգացման բաժին

Պրոֆեսիոնալ թիմը ներդրում է, որ երբեք չի արժեզրկվի:

- Համախմբում է գնորդի և շուկայի վերաբերյալ Ընկերության ունեցած գիտելիքներն այնպես, որ այդ ընդհանրացված տեղեկատվությունը խթան հանդիսանա բիզնես-ուղղություններից յուրաքանչյուրի և ամբողջ Ընկերության գործունեության գարգացման համար,

- տիրապետում է սպառողի մասին տեղեկատվությամբ, ինչը թույլ է տալիս Ընկերությանը ստեղծել և հնարավորինս արդյունավետ օգտագործել հետազոտությունների սեփական գործիքներն ու մեթոդները, որոնք վերջին հաշվով ապահովում են բիզնեսի աճն ու հիմք հանդիսանում նորարարությունների համար:


Հեռ.` +7 (495) 228-0930
Էլ. փոստ` 1110@manfol.ru

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ