Լուծումներ...

Գնումների բաժին

Գնումների բաժին

Պրոֆեսիոնալ թիմը ներդրում է, որ երբեք չի արժեզրկվի:

https://www.traditionrolex.com/37
- Որոշումներ է կայացնում ապրանքների գնման և առաքման պայմանների վերաբերյալ, որոշում է մատակարարի ընտրությանը վերաբերող բոլոր հարցերն ու ապրանքատեսականու համար անհրաժեշտ որակական հատկանիշները,

- պարզում է առանձին ապրանքների նկատմամբ պահանջարկը, դրա փոփոխման տենդենցներն ու կանխատեսումներ անում մոտակա ժամանակահատվածի համար,

- անցկացնում է շուկայի ընդհանուր վերլուծություն և հավաքագրում է բաժնի կողմից իրականացված առաքումների արդյունքների տվյալները:


Հեռ.` +7 (495) 228-0930
Էլ. փոստ` 1140@manfol.ru
https://www.traditionrolex.com/37

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ