Լուծումներ...

ՏՏ բաժին

ՏՏ բաժին

Պրոֆեսիոնալ թիմը ներդրում է, որ երբեք չի արժեզրկվի:

«Մանֆոլը» շարժվում է ժամանակակից պահանջներին զուգահեռ ՝ մեծ ջանքեր ու միջոցներ ներդնելով ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների բաժնի զարգացման գործում:
ԻՏ բաժինն ապահովում է ինֆորմացիոն համակարգերի աշխատանքն ու Ընկերության ղեկավար կազմին ներկայացնում տեղեկություններ ԻՏ նոր հնարավորությունների և դրանց ղեկավարման մասին:


Հեռ.` +7 (495) 228-0930
Էլ. փոստ` info@manfol.ru

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ