Լուծումներ...

Ֆինանսների բաժին

Ֆինանսների բաժին

Պրոֆեսիոնալ թիմը ներդրում է, որ երբեք չի արժեզրկվի:

Բաղկացած է երկու մասից՝ հաշվապահությունից և ֆինանսների ղեկավարման բաժնից
- իրականցնում է Ընկերության ֆինանսական քաղաքականությունը, անցկացնում է ֆինանսա-տնտեսական վերլուծություն, ինչպես նաև, մշակում ֆինանսների ղեկավարման արդյունավետության բարձրացմանը, ռիսկերի փոքրացմանն ու եկամտի ավելացմանն ուղղված միջոցառումներ,
- կարգավորում է Ընկերության ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործումը և անհրաժեշտության դեպքում տեղեկատվություն ներկայացնում Ընկերության ֆինանսական, անալիտիկ և օպերատիվ տվյալների վերաբերյալ:


Հեռ.` +7 (495) 228-0930
Էլ. փոստ` 1141@manfol.ru

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ