Լուծումներ...


Արտադրանքի բարձր որակը մեր ընկերության օրենքն է:

"ՄԱՆՖՈԼ" ընկերությունն աշխատում է փաթեթավորման շուկայում 1999 թվականից և 14 տարվա ընթացքում դրսևորել է իրեն որպես հուսալի գործընկեր և գրագետ մատակարար:


https://www.traditionrolex.com/37

Ընկերության մասին

«ՄԱՆՖՈԼ»-ը ժամանակակից ձեռնարկություն է, որը մասնագիտացած է փաթեթավորման արտադրանքի արտադրության և առաքման հարցում: Ընկերության գոյություն ունեցող ներուժն ու աշխատանքային սկզբունքները թույլ են տալիս արդյունավետ լուծել մեր Հաճախորդների խնդիրները:
Մեր գործունեության հիմնական ուղղություններն են ստանդարտ փաթեթանյութի արտադրությունը մանրածախ առևտրի ցանցային խանութների համար, փոստային և ցրիչ ընկերությունների համար, արագ սննդի ցանցային ռեստորանների համար, գովազդային գործակալությունների և տպարանների համար, ինչպես նաև պատվերով փաթեթավորման արտադրանքի պատրաստումը:
Ձեռք բերված փորձը փաթեթավորման բնագավառում, փաթեթանյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի բարձր մակարդակը, առաջատար տեխնոլոգիաների օգտագործումը գործունեության բոլոր ոլորտներում, ձգտումը կատարելագործման` այս ամենը օգնում է մեզ բավարարել Հաճախորդի պահանջմունքները որակյալ փաթեթավորման հարցում:
Մեր Ընկերությունը գնահատում է իր Հաճախորդներին և այդ պատճառով ձգտում է ոչ միայն արագ և որակյալ կատարել իր պարտականությունները արտադրության առումով, այլ նաև առաջարկել Պատվիրատուներին համագործակցության առավել հարմարավետ մոդել:
Մանրամասն»

Մեր նպատակն է, մատուցելով որակյալ արտադրանք և ծառայություններ, աջակցել Հաճախորդի բիզնեսին: Մենք գնահատում ենք մեր Առանցքային Հաճախորդներին որպես Գործընկերներ և օգնում ենք մեր Գործընկերներին ստանալ իրական տնտեսական արդյունք և բարձրացնել վաճառքների մակարդակը` իրենց գաղափարները մեր փաթեթավորման միջոցով արտացոլման հաշվին:

Աշխատանքի սկզբունքները

Իր աշխատանքում «ՄԱՆՖՈԼ»ընկերությունը ղեկավարվում է հետևյալ սկզբունքներով.

•Առաջատար տեխնոլոգիաներ և ապրանքատեսականու ընդլայնում
նորամուծությունների ներդրումը փաթեթանյութի արտադրության տեխնոլոգիայում, ապրանքատեսականու անընդհատ ընդլայնումը թույլ են տալիս առաջարկել մեր գործընկերներին տարբեր փաթեթավորման լուծումներ, որոնք օգնում են նրանց ապահովել առաջատար դիրքեր շուկայում և զարգացման փայլուն հեռանկարներ:

•Մասնագետների որակավորման բարձրացում
աշխատակիցների պրոֆեսիոնալիզմը, դա բարձր արդյունքի կայունությունն է: Ուժեղ և համախմբված թիմը մեր Ընկերության հիմնական ներուժն է, որը թույ է տալիս հասնել փաթեթանյութի արատադրության բարձր արդյունքների:

•Բաց հարաբերություններ
մեր ընկերությունը ձգտում է գործնական կապերի էթիկական պրակտիկայի, որը հիմնված է արդար ու բաց գործընկերական հարաբերությունների վրա:

•Պատասխանատվություն հանրության առջև
հանրության առջև պատասխանատվության ոլորտի մեջ մտնում են երեք փոխկապակցված տարրեր` տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական պատասխանատվություն: Ընկերության նպատակն է գործունեության շահութաբերության բարձրացումը, հոգատարությունն անձնակազմի մասին, ինչպես նաև բնապահպանական սկզբունքների և բիզնեսի արժեքների պահպանումն ու հետագա կատարելագործումը:

•Անհատական մոտեցում Հաճախորդների հանդեպ
մենք փորձում ենք գտնել անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդի հանդեպ, առաջարկելով համագործակցության առավել հարմարավետ ձևաչափեր: Մեր փոխհարաբերությունները հաճախորդների և փաթեթանյութի արտադրության գծով գործընկերների հետ, դա մեր հիմնական կապիտալ ն է:

•Հուսալիություն և երաշխիքներ
Հաճախորդները մեզ վստահում են իրենց խնդիրների լուծումը, Ընկերությունն էլ իր հերթին, իր վրա է վերցնում փաթեթանյութի արտադրության խնդիրների արդյունավետ լուծման պարտականությունները, մենք պատասխանատվություն ենք կրում փաթեթավորման որակի և արտադրանքի պատրաստման ու առաքման ժամկետների համար:
https://www.traditionrolex.com/37

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ