Լուծումներ...

Ցանցավոր պարկեր

  • Ցանցավոր պարկեր
  • Ցանցավոր պարկեր
  • Ցանցավոր պարկեր
Ցանցավոր պարկերն արտադրվում են պոլիէթիլենից և պոլիպրոպիլենից` նարնջագույն, կանաչ կամ կարմիր գույնի, կապերով և առանց: Ցանցավոր պարկերն օգտագործվում է բանջարեղենների և մրգերի փաթեթավորման, պահպանման և տեղափոխման համար:
Շատ թեթև և միևնույն ժամանակ մաշվածության հանդեպ դիմացկուն ցանցավոր պարկերը հանդի-սանում են գերազանց տարա տեղափոխման և պահպանման համար: Պարկերի փափուկ կառուցվածքը բարենպաստ է արտացոլվում արտադրանքի ամբողջականության վրա, իսկ օդափոխության առավելա-գույն մակարդակի ապահովումը գրեթե բացառում է դրանց փչացման հավանականությունը:

ՑԱՆՑԱՎՈՐ ՊԱՐԿԵՐՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐՈՎ

Նյութը ՊԷ, ՊՊ
Չափսերը 50*80, 45*75, 35*60, 33*50, 30*47, 26*40, 28*37, 22*31
Գույները կարմիր, կանաչ, մանուշակա-գույն, դեղին, նարնջագույն, մուգ կարմիր
Տարողունակությունը 2-ից մինչև 40 կգ


Պարկերում բանջարեղեններն ու մրգերը պահպանվում են երկու անգամ ավել, քան արկղերում, ընդ որում, դրանք պահպանում են ոչ միայն ապրանքային տեսքը, այլ նաև միայն այդ արտադրանքին հա-տուկ բնական բույրը:
Պարկերը, փաթեթավորման բացարձակ էկոլոգիական մաքուր տեսակն են, եկրորդական վերամ-շակման 100% հնարավորությամբ:
Ցանցավոր պարկերի արտադրությունը թույլ է տալիս հաղորդել դրանց անհրաժեշտ գույն, ծավալ: Ցանցի ճիշտ ընտրված գույնը կօգնի շահեկան եղանակով մատուցել արտադրանքը: Այսպես, սմբուկնե-րի համար ընտրում են մանուշակագույն ցանց, կաղամբի համար` կանաչ և այլն:

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ


Խաչատուր Շահնազարյան: բաժնի ղեկավար
Խաչատուր Շահնազարյան

Հաճախ գնում են

Պոլիպրոպիլենային թելեր

Պոլիպրոպիլենային ֆիբրիլային մանրաթելերի արտադրության հիմքը կազմում են պոլիմերային թա-ղանթները, որոնք այնուհետև բաժանվում են ժապավենների և կողմնորոշվում են կամ ֆիբրիլացվում են:

Մանրամասն >


Պոլիպրոպիլենային պարկեր

Բարձր դիմացկունության և հուսալիության շնորհիվ, պոլիպրոպիլենային պարկերը թույլեն տալիս օպտիմալացնել բեռնման-բեռնաթափման գործողությունները, բացառել կորուստները, որոնք առաջանում են վերբեռնման ժամանակ, ինչպես նաև զգալիորեն արագացնել բեռնումը:

Մանրամասն >