Լուծումներ...

PIN-ծրարներ

  • PIN-ծրարներ
  • PIN-ծրարներ
  • PIN-ծրարներ
  • PIN-ծրարներ
  • PIN-ծրարներ
  • PIN-ծրարներ
  • PIN-ծրարներ
  • PIN-ծրարներ
PIN-ծրարները նախատեսված են գաղտնի կոդերի անվտանգ ու հուսալի փոխանցման համար: Այս տիպի ծրարներն օգտագործվում են հիմնականում բանկերում, ֆինանսական հաստատություննեում և պլաստիկ քարտեր թողարկող այլ կազմակերպություններում՝ հաճախորդներին PIN- ծածկագրերը փոխանցելու գործընթացում:

PIN- ծածկագիրը ծրարի վրա պատճենվում է պարզ ու հստակ և չի անհետանում, անգամ, եթե այն երկար ժամանակ պահվում է ոչ մասնագիտացված տարածքում:

ՄԱՆՖՈԼ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է ՁԵԶ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐՈՎ PIN-ԾՐԱՐՆԵՐ

Նյութը – ջերմային թուղթ
Չափսը – ըստ պատվերի

Ստանդարտ PIN ծրարները նախագծված են այնպես, որ ցանկացած բանկ կարող է օգտագործել դրանք իր քարտերի թողարկման համար, քանի որ ծրարներն ունիվերսալ են և չեն պարունակում ապրանքային նշաններ:

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ