Լուծումներ...

https://www.traditionrolex.com/37

Համագործակցության պայմաններ

Մեր ընկերությունը փորձում է բավարարել իր հաճախորդների պահանջմունքները, առաջարկելով ոչ միայն համապատասխան ապրանքատեսականի, այլ նաև պայմանագրերի կնքման ճկուն պայմաններ.
• անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին,
• վճարման հարմար ձևաչափ:
Մեր ընկերության ընտրությունը Ձեզ համար նշանակում է մեր կողմից բոլոր պայմանների պարտադիր և որակյալ կատարում:
Հաճախորդների հետ երկարատև համագործակցության դեպքում, մեզ մոտ ձևավորվում են վստահելի հարաբերություններ: Հնարավոր է դառնում արտադրանքի համար վճարման առավել բարենպաստ պայմանների տրամադրումը, ոչ միայն ըստ մատակարարման փաստի, այլ նաև որոշակի ուշացումով: Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում ժամկետները քննարկելի են:
Արդյունքում` փոխշահավետ համագործակցություն, չէ որ բավարարված հաճախորդները, դրանք ընկերության լավ ֆինանսական ցուցանիշներն են:
Դարձեք մեր Առանցքային Հաճախորդը, և ֆինանսական հարցերը չեն խանգարի մեր համագործակցությանը:

Համագործակցության

սկիզբ

Պայմանագրի կնքում

Կանխավճար

70%

Արտադրության սկիզբ

30% Կանխավճար բեռնումից առաջ

Պատրաստի արտադրանքի բեռնում

Կանոնավոր

համագործակցություն

(ամսական

մատակարարումներ)

Պայմանագրի կնքում

Կանխավճար

35%

Արտադրության սկիզբ

35% Կանխավճար բեռնումից առաջ

Պատրաստի արտադրանքի բեռնում Երկարաձգված վճարում
30%

Համագործակցությունից

1 տարի հետո

Պայմանագրի կնքում

Կանխավճար

35%

Արտադրության սկիզբ

Պատրաստի արտադրանքի բեռնում Երկարաձգված վճարում 65%

Համագործակցությունից

2 տարի հետո

Պայմանագրի կնքում

Արտադրության սկիզբ

Պատրաստի արտադրանքի բեռնում Երկարաձգված վճարում 100%

https://www.traditionrolex.com/37

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ