Լուծումներ...


Բաժիններ

Մանֆոլ ընկերության կառուցվածքի հիմքում ընկած է գործունեության տարբեր ուղղություններից յուրաքանչյուրի մաքսիմալ կենտրոնացված ղեկավարման սկզբունքը:


Բաժիններ

Ադմինիստրացիա ԱդմինիստրացիաԸնկերության գործունեության զարգացման մեջ իր կարևոր ներդրումն ունի...
Կադրերի բաժին Կադրերի բաժինԸնկերության յուրաքանչյուր աշխատակցի դիտարկում ենք որպես անհատականություն...
Մարքեթինգի բաժին Մարքեթինգի բաժին Հանձնարարականներ է մշակում արտադրության և վաճառքի...
Վաճառքի բաժին Վաճառքի բաժին Հանդիսանում է Ընկերության կարևորագույն օղակներից մեկը...
Ֆինանսների բաժին Ֆինանսների բաժին Բաղկացած է երկու մասից` հաշվապահությունից և ֆինանսների ղեկավարման բաժնից...
Լոգիստիկայի բաժին Լոգիստիկայի բաժին Պլանավորում և վերահսկում է արտադրանքի պահեստավորման գործընթացը...
ՏՏ բաժին ՏՏ բաժին «Մանֆոլը» շարժվում է ժամանակակից պահանջներին զուգահեռ...
Գնումների բաժին Գնումների բաժին Որոշումներ է կայացնում ապրանքների գնման և առաքման պայմանների վերաբերյալ...
Հետազոտությունների և զարգացման բաժին Հետազոտությունների և զարգացման բաժին Համախմբում է գնորդի և շուկայի վերաբերյալ Ընկերության ունեցած գիտելիքներն...

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ