Լուծումներ...


Արտադրանքի բարձր որակը մեր ընկերության օրենքն է:


https://www.traditionrolex.com/37

«ՄԱՅԿԱ» ՓԱԹԵԹՆԵՐ

Փաթեթի քաշը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.


M = S * P * T, որտեղ
S (նյութի մակերեսն է)
P (նյութի խտությունն է)
T (նյութի հաստությունն է)

S = W * L * 2 - 10 %, որտեղ
W - արտադրանքի լայնությունն է
L - արտադրանքի երկարությունն է
2 – թաղանթի շերտերի քանակը
10% - բռնակների տիրույթում կտրվածքի մակերեսը:

Արտադրանքի լայնությունը (W) ձևավորվում է արտադրանքի լայնությունից և կողմնային ծալքի լայնությունից: Արտադրանքի լայնության չափումը ցույց է տրված նկ. 1-ում: Կողմնային ծալքի չափումը` նկ. 2-ում:

P (նյութի խտությունը) հանդիսանում է հաստատուն մեծություն յուրաքանչյուր տիպի նյութի համար և կախված է ՄՃՊ արտադրության մեջ ԲՃՊ կամ ՑՃՊ կիրառման համամասնությունից:

P (ՑՃՊ համար) – 0.95 գ/մ2, P (ԲՃՊ համար) – 0.92 գ/մ2, P (ՄՃՊ համար) – 0.935 գ/մ2:

T (նյութի հաստություն) – սահմանվում է Պատվիրատուի ցանկությամբ` ելնելով արտադրանքի պահանջվող բեռնամբարձումից և գեղագիտական տեսքից: Չափվում է մկմ-ով:

«Մայկա» փաթեթի քաշի հաշվարկման օրինակ
Փաթեթի լայնությունը – 30 սմ
Փաթեթի բարձրությունը – 60 սմ
Փաթեթի կողմնային ծալքը – 16 սմ
Նյութը – ՑՃՊ
Փաթեթի հաստությունը – 15 մկմ
1. Հաշվարկենք փաթեթի մակերեսը (S)
S = (30 + 16) * 60 (չափս) * 2 (թաղանթի շերտերի քանակը) - 10% (բռնակների տիրույթում կտրվածքի մակերես) = 4 968 սմ2 = 0.4968 մ2
2. Հաշվարկում են փաթեթի քաշը (W)

M = 0.4968 * 0.95 * 15 = 7.0797 գ

https://www.traditionrolex.com/37

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ